Föreningen består idag av total cirka 338 fastigheter (2018-12-31).

Tack vare allemansrätten får du röra dig i naturen på annans mark t ex på Brunns Fastighetsägares gemensamma mark. Men i gengäld måste du ta hänsyn till människor och natur: inte störa – inte förstöra. Motorfordon omfattas inte av allemansrätten, de får enligt lag inte köras på barmark i terrängen, inte heller på vägar eller stigar som är avsedda för promenad. Som motorfordon räknas alla fordon som har en motor (t ex även en elcykel).

BFF fastigheter

Karta över Ingarö