40% av kommunens vatten kommer från vattentäkten på Ingarö. Vattnet är kalkhaltigt. Skicka synpunkter till kommunens VA-avd om du har synpunkter på vattnets kalkhalt och renhet.

Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation har bett oss att uppmana alla fastighetsägare att inte lägga ut äpplen i närheten av vägar, det lockar till sig älg och rådjur som kan leda till  trafikolyckor med djuren inblandade.