Brunns Fastighetsägareförening

Brunns Fastighetsägareförening bildades i början av 50-talet. De tomter som styckades och försåldes av Skärgårdstomter på 40- och 50-talet är grunden till det som idag är Brunns Fastighetsägareförening. De första åren efter styckningarna förvaltade Skärgårdstomter fortfarande de grönområden som låg mellan styckningarna, men när försäljningen av alla tomter var klar och inga fler styckningar fick göras så skänktes grönområdet till de fastighetsägare som köpt tomter av dem.

Fastighetsägareföreningen förvaltar idag dessa grönområden som bl.a. innefattar strandområdet vid Fladen.

Föreningen består idag av total cirka 330 fastigheter.

Karta över Ingarö