Kolströms båtklubb bildas

Allt började en vårdag 1966. Åke Westin och Bernt Linder höll på att bygga ut den gamla båtbryggan, där nuvarande A-bryggan ligger idag, när en god vän gled förbi i sin båt. ”Varför bildar ni inte en båtklubb?” ropade mannen i båten till Åke och Bernt.

Åke och Bernt tittade upp och Sune Högberg, som körde den förbipasserande båten, drog ned på gasen så att båten låg nästan stilla. ”Vi kan alla få lägre försäkringspremie om vi har en riktig båtklubb” förklarade Sune.

Idén om en båtklubb var helt ny för Åke och övriga båtägare vid Kolström. Men alla som hörde talas om tanken tyckte spontant att det lät bra.

–  Vi tillhörde alla samma fastighetsägarförening, eftersom vi hade köpt våra fritidshustomter från samma säljare – nämligen ”Skärgårdstomter AB”. När fritidshusen växte upp i området anlades en brygga av Skärgårdstomter nere vid Fladen, där vi fick ha våra båtar.

Fastighetsägarföreningen spelade en viktig roll för de drygt 200 fritidshusägarna i området, eftersom Skärgårdstomter överlät all obebyggd mark till föreningen i början på 50-talet – totalt mer än 90 000 kvadratmeter. Detta innebar att det var nu Fastighetsägarföreningen som var ansvarig för att vårda grönområdena och inom dessa områden låg bl.a. den brygga som Skärgårdstomter från början hade byggt. Det första mötet i Brunns Fastighetsägareförening hölls nedanför den s.k. ”Motorgården” som låg på det som idag är Bostadsrättsföreningens parkering,

Ett krav för nya medlemmar i båtklubben var att de tillhörde fastighetsägarföreningen. På det sättet begränsades båtklubbens verksamhet till medlemmar som var delägare i föreningens mark.

Kolströms båtklubb