Återvinningscentraler Värmdö – länk

Återvinningscentral Ekobacken

Återvinningscentralen i Brunns centrum är stängd. Där ska Värmdö Bostäder bygga hyreslägenheter men kanske även ett torg och lokaler för centrumfunktioner så som service, verksamheter och handel. En ny återvinningscentral har  öppnats i Ekobacken i området vid Värmdö marknad.

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/atervinningscentralerfastland.4.6444b67d16d67328141f0d33.html