Vid extrastämma 2019-04-24 valdes följande styrelse:
Jenie Henriksson 1 år
Lars Brunnelöv 1 år
Ulf Nilsson suppleant 1 år
Jörgen Bryntesson 2 år (vägfogde)
Sofi Åhnström suppleant 1 år
Mikael Beanier 1 år

Brunns vägforening